Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын төлөвлөгөөний дагуу шүүгчийн туслах Б.Мөнх-Эрдэнэ, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах ажилтан О.Батбямба нар 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 6-р багийн ажлын албаны албан хаагчид болон хэсгийн ахлагч нарт “Шүүхэд мэдүүлэх эрх”, “Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал”, “Шүүхийн ил тод байдал”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” зэрэг сэдвээр сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа.

Сургалтын үеэр 6-р багийн ажлын албаны албан хаагчид болон хэсгийн ахлагч нар шүүхэд нэхэмжлэл хэрхэн гаргах, улсын тэмдэгтийн хураамжийг бодох арга, шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал зэрэг сэдвүүдийг ихээхэн сонирхож, иргэдэд чиглэсэн сургалтыг талархан хүлээж авч байлаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2018 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах С.Шинэбаяр, шүүгчийн туслах Ш.Баярзул нар 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний  өдөр шүүхийн захиргааны ажилтнуудын дунд танин мэдэхүйн "АХА”  тэмцээнийг зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд танин мэдэхүй, оюун ухаан хөгжүүлэх асуултуудаас гадна Үндсэн хууль болоншүүхийн захиргааны ажилчдын харилцаа хандлага, ёс зүй, хууль хэрэглээтэй холбоотой асуултууд оруулж, дотоод сургалтыг сонирхолтой, шинэлэг хэлбэрээр зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээнд шүүхийн бичиг хүргэгч Ч.Баатарчулуун тэргүүн байранд шалгарлаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар нь 2017 оны ажлын үнэлгээгээр Монгол улсын нийт шүүхийн хэмжээнд "ХОЁРДУГААР байр эзэлсэн. Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах, шүүн таслах ажиллагааг хэвийн явуулах, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсны төлөөх үйлсэд хүчин чармайлт гарган хамтран ажиллаж буй Дорноговь аймаг дахь Цагдаагийн газрын хамт олонд 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас хүндэтгэл үзүүлж Талархал гардуулан өглөө.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд зохион байгуулах 2018 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр Дорноговь аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын ажилчдад “Шүүхийн нээлттэй, ил тод байдал, Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал, Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах” зэрэг сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад тус байгууллагын ажилчид идэвхтэй оролцсон ба сургалтын үеэр гарын авлага материал тараан асуусан асуултанд хариулт өгч ажиллаа.

Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Б.Мөнх-Эрдэнэ, шүүгчийн туслах Э.Даваасүрэн нар 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр шүүхийн захиргааны ажилтнуудын дунд танин мэдэхүйн “Алтан хонх” хөгжөөнт тэмцээнийг зохион байгууллаа.  Уг тэмцээнд танин мэдэхүй, оюун ухаан хөгжүүлэх асуултуудаас гадна шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүйн дүрэм, харилцаа хандлагатай холбоотой асуултууд оруулж, дотоод сургалтыг сонирхолтой, шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулсан ньихээхэн ач холбогдолтой болж өнгөрлөө. Энэхүү тэмцээнд мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн А.Жаргалбаяр түрүүлж, нярав Д.Цэрэндулам хоёрдугаар байранд шалгарлаа.

accordion menu joomla
accordion menu joomla
???????????