Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс жил бүр иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдох иргэдийн нэрсийг батлан ирүүлдэг бөгөөд үүний дагуу Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас 2018 онд шүүх хуралдаанд оролцохоор нэр нь батлагдсан иргэдэд Шүүх дэх иргэдийн төлөөлөгчийн оролцоо” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр шүүхийн тамгын газрын нээлттэй танхимд зохион байгууллаа.Сургалтанд Сайншанд сумаас нэр нь сонгогдсон 44 иргэн оролцохоос хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хүрэлцэн ирэх боломжгүй 8 иргэн байсан ба хүрэлцэн ирсэн 36 иргэнд зохион байгуулалаа.

Дорноговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн шүүгч, шүүхийн захиргааны албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хөдөлгөөний хомосдлоос урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор 7 хоног бүрийн Пүрэв гараг бүр спорт зааланд тогтмол бэлтгэл хийж хэвшлээ. Дорноговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр холимог гар бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 4 багийн 39  тамирчид оролцсоноос Б.Бээжин ахлагчтай Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын баг 1 дүгээр байр эзэлж шилжин явах цомын эзэн боллоо. Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх, Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилчдаас бүрдсэн баг тамирчид 2 дугаар байрыг эзэллээ. Цаашид 14 хоногт нэг удаа спортын арга хэмжээ зохион байгуулах буюу  шилжин аялах цомын төлөөх тэмцээнийг сард нэг удаа зохион байгуулж байх юм.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын шүүхийн захиргааны ажилчид тус бүр заасан сэдвийн дагуу сургалтын хичээл боловсруулж хэлэлцүүлэг, дотоод сургалтыг зохион байгуулж хэвшсэн. 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр дорноговь аймгийн сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Б.Мөнх-Эрдэнэ, Э.Даваасүрэн нар “Гүйцэтгэх хуудас бичих арга зүй” сэдвээр сургалтын материал боловсруулан хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт Дорноговь аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нар болон бусад шүүхийн захиргааны ажилчид хамрагдлаа.

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн 2017 оны 10 дугаар сарын 01-нийг хүртэлх хугацаанд шүүх хуралдаан хойшлогдсон шалтгааны судалгааг гарган тус нөхцөл байдлын тухай хэлэлцүүлэг хийсэн билээ. Бүх шүүхийн тамгын газруудад энэ төрлийн судалгааг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар гарган ирүүлэхийг хүссэн бөгөөд Улаанбаатар хотын 1 дүүрэг, орон нутгийн 10 шүүх судалгаа гарган ирүүллээ. Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Даваадорж удирдан бусад шүүхүүдийн шүүх хуралдаан хойшлогдож байгаа тоон үзүүлэлттэй харьцуулсан судалгааг гарган 2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр шүүхийн захиргааны ажилчдыг хамруулан хэлэлцүүлэг, ярилцлага зохион байгуулж ажиллалаа.

 

Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө аймгийн төвийн сумын албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, багийн иргэд болон харъяаллын дагуу сумдын иргэдэд хүрч сургалт, мэдээллийн ажил зохион байгуулахаар тусгасан билээ. 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр тус шүүхийн тамгын газрын Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн А.Жаргалбаяр, Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Э.Ариунтуяа, Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Э.Даваасүрэн нар тус аймгийн Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчдыг хамруулан шүүхийн үйлчилгээний нээлттэй, ил тод байдлын талаар сурталчлан таниулахын зэрэгцээ шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлалд хандах, түүний давуу тал, шүүхийн шинэтгэлийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл, сурталчилгаа хийлээ.

 

accordion menu joomla
accordion menu joomla
???????????