Хүний эрхийн олон улсын өдрийг тохиолдуулан 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хүний эрхийн үндэсний комисс болон төрийн зарим байгууллагуудын хамтарсан “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээ-2017” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Энэхүү өдөрлөгийн хүрээнд Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Даваадорж, Дорноговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн туслах Б.Мөнх-Эрдэнэ, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Э.Лхагвасүрэн, хөтөч туслах Д.Доржсүрэн нар  “Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр” сэдвээр нийт 21 иргэдэд гарын авлага, нэхэмжлэлийн загвар зэргийг тараан зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

"Гүүд Нэйборс” олон улсын байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар "Гэр бүлийн маргаан болон гэр бүлийн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд оролцож буй мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах төсөл”-ийнхөө хүрээнд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл,  Гэр бүл, Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран зохион байгуулсан сургалтанд 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Дорноговь аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагч Т.Баясгалан, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, "Нээлттэй нийгэм форум” ТББ-тай хамтран2017.11.20-2017.11.22-ны өдрүүдэд бүх шатны шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнүүдэд зориулан зохион байгуулсан сургалтанд Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Э.Лхагвасүрэн, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Нээлттэй нийгэм форум ТББ-тай хамтран зохион байгуулсан Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан  мэргэжилтнүүдийн сургалтанд Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Даваадорж 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 29-ний өдөр тус тус хамрагдлаа.

Дээрхи сургалтуудад хамрагдсан албан хаагчид 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр тус тусын сургалтаар олж авсан мэдлэг, мэдээллүүдийг Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын бусад шүүхийн захиргааны ажилчдыг хамруулан танилцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

2017 оны 11 дүгээр сарын 24ий өдөр Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нар, Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч нар, Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч нар, Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч нар болон шүүхийн захиргааны бүх ажилтнуудын хамтарсан зөвлөгөөнөөр тус Шүүхийн тамгын газрын 2017 оны хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг шүүхийн Тамгын газрын дарга Б.Бээжин, шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Даваадорж нар танилцууллаа.

"Монгол Улсын шүүхийн мэдээлэл, санал асуулгын автомат систем”-ийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн байранд байрлууллаа. Ингэснээр иргэд шүүхийн үйлчилгээнд үнэлгээ өгч, санал сэтгэгдлээ илэрхийлэх боломж бүрдэж байгаа юм.

Уг систем нь Монгол Улсын шүүхүүдийн хаяг байршил, шүүх хуралдааны зар, шүүхийн танилцуулга, нэхэмжлэлийн загвар, шүүхийн ёс зүй, санал хүсэлт, улсын тэмдэгтийн хураамж, шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүй, санал асуулга зэрэг цэснүүдээс бүрдэнэ. Санал асуулгаас гадна иргэд өөрт хэрэгтэй мэдээллийг шуурхай авах юм.

Тодруулбал, "Нэхэмжлэлийн загвар” цэснээс анхан болон давж заалдах шатны шүүхэд хандах нэхэмжлэлийн загварыг авах боломжтой. "Шүүхийн ёс зүй” цэсэнд шүүгчийн ёс зүйтэй холбоотой гомдлоо хэнд, хаана гаргах талаарх мэдээлэл бий. 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс жил бүр иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдох иргэдийн нэрсийг батлан ирүүлдэг бөгөөд үүний дагуу Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас 2018 онд шүүх хуралдаанд оролцохоор нэр нь батлагдсан иргэдэд Шүүх дэх иргэдийн төлөөлөгчийн оролцоо” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр шүүхийн тамгын газрын нээлттэй танхимд зохион байгууллаа.Сургалтанд Сайншанд сумаас нэр нь сонгогдсон 44 иргэн оролцохоос хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хүрэлцэн ирэх боломжгүй 8 иргэн байсан ба хүрэлцэн ирсэн 36 иргэнд зохион байгуулалаа.

???????????