Өр, авлагын мэдээ

2017 оны 08 дугаар сар

2017 оны 08 дугаар сарын байдлаар өр авлагагүй.

Холбоо барих утасны дугаар 70522339
Шүүхийн тамгын газрын дарга Б.Бээжин
???????????